Det er et kendt faktum, at byggeriet står for næsten 40 procent af den globale CO2-udledning årligt. Mindre kendt er det, at de 28 procent af den udledning stammer fra bygningsdriften, for eksempel energiforbrug til varme, køling og lys. Og nærmest overset er det, at de resterende 11 procent kommer fra den indlejrede CO2 i byggematerialer.

Der er stor fokus på at skabe en mere bæredygtig udvikling for fremtiden, og selvom bæredygtighed allerede er et universielt slidt begreb, der også finder sin anvendelse inden for byggebranchen, er det få byggevirksomheder, som formår at forankre det strategisk i de daglige forretningsgange og endnu færre formår at gøre det til en del af sin værdiposition i markedet.

Med dette webinar vil vi komme ind på, hvordan man, som virksomhed, skaber værdi gennem sine bæredygtighedstiltag og sine kommunikationsindsatser. Vi vil give vores bud på tilgange ud fra de værdiskabende erfaringer og observationer, som vi har gjort os. Både strategisk men også i forhold til konkrete go-to-market tilgange.

Vores strategiske direktør, Michael Andersen, vil sætte fokus på bæredygtighedstemaet i byggebranchen. Derudover har vi fornøjelsen af at byde velkommen til vores indlægsholder adm. dir. Jan Søndergaard Hansen fra Unicon. Jan vil fortælle om sine erfaringer med bæredygtighed set fra rollen som Danmarks ledende leverandør af færdigblandet beton - inspireret af afgørende input fra kundesiden.

Webinaret henvender sig til kommercielle og marketing ansvarlige inden for bygge- og anlægsbranchen samt andre med interesse for bæredygtighedstemaet.

Webinaret vil foregå på Zoom og link tilsendes umiddelbart efter tilmelding. Vi optager webinaret, og du har efterfølgende mulighed for at downloade det fra vores website.

Hvad får du med fra webinaret?

  • Inspiration til at kigge ned i din virksomheds ydelser og produkter med bæredygtighedsbriller
  • Anbefalinger til at skabe værdifulde kommunikationsstrategier med fokus på bæredygtighed, baseret på flere tilgange

 

Agenda

  • Bæredygtighed - hvad er det egentlig, vi taler om?
  • 3 mulige veje til at arbejde med bæredygtighed som værdiforøger for virksomheden
  • Unicon - erfaringer fra virkelighedens verden v/adm. dir. Jan Søndergaard Hansen
  • Aktivering af bæredygtighed som værdiforøger i virksomhedens go-to-market tiltag - muligheder og faldgruber
  • Spørgsmål fra deltagerne til Clienti og Jan Søndergaard Hansen
  • Afrunding

Interesseret?

Se webinaret eller få tilsendt oplægget

For yderligere info

Rasmus Risbjerg

CCO / Partner