Analyse – at have fundamentet i orden

Jo mere, man ved, jo bedre er man i stand til at tage de rigtige beslutninger. Uden grundig research og analyse får man ikke de indsigter, der leder til en effektiv strategisk proces - og dermed ikke det rette fundament for den senere indsats. Her taler vi om kortlægning af markeder, konkurrenter, kunderejser og afgørende tendenser – og ikke mindst om evnen til at formulere og stille de rigtige spørgsmål. Vores mål er at tegne det mest objektive billede af situationen, gøre det komplicerede simpelt og forståeligt, så indsigterne og resultaterne kan bruges operationelt – og af alle.

Strategi – at sætte en retning

Det kræver en strategisk tilgang at skabe et stærkt brand. At vi sammen definerer jeres konkurrencekraft og hvilken markedsposition, I vil indtage – og at vi herudfra differentierer den fra jeres konkurrenter. Strategien er den overordnede plan for, hvor I skal hen, og hvordan vi sammen får jer i mål – det, der sætter den fremtidige retning for jeres brand. Den hjælper med at holde fokus og prioritere indsatserne, hvad enten vi taler forretningsstrategi, brand strategi, digital strategi, go-to-market strategi eller social strategi.

Clienti-Aalborg-Aarhus-Kreativitet-Brandbureau

Kreativitet – at skabe noget der er værd at tale om

Kreativitet forveksles ofte med ”hittepåsomhed”; men aldrig hos Clienti. For os er det afgørende, at kreativiteten er relevant og funderet i et grundlæggende i indsigter og et grundlæggende strategisk arbejde. Det bliver tingene hverken tørre eller kedelige af. Tværtimod vil I opleve, hvor nemt det er at overraske, underholde, pirre, fryde, provokere og bevæge, når man er vedkommende – når dem, man kommunikerer med, kan se idéen.

Clienti-Aalborg-Aarhus-Eksekvering-Brandbureau

Eksekvering – at føre noget rigtigt ud i livet

En strategi giver først mening, når den føres ud i livet og indfrier de tiltænkte mål. Her spiller eksekveringen en afgørende rolle. Produktion og distribution af film, foto, print, websites og content til de sociale medier skal sidde lige i skabet, hver gang – og styres effektivt og professionelt i relation til både leverandører og medier. Så både niveauet og budgetterne holder.