I 2016 fik borgerne i Aalborg nye affaldscontainere, og med dem fulgte en ny sorteringsordning. I forbindelse med implementeringen var der derfor behov for en ny brandingindsats med fokus på at øge borgernes viden om, hvorfor det er vigtigt at affaldssortere i hverdagen – og således motivere dem til at gøre det.

Udfordringen bestod i at få borgene til tænke på affald som en ressource, og dermed tilføre det en ny værdi, og vi skabte derfor kampagnen “RETÆNK” som en opfordring til at se tingene i et anderledes perspektiv.

I første del af kampagnen kombinerede vi budskabet “Fremtiden sorterer under os alle sammen” med billleder af mennesker, der ligger på affald, samt informationer om, hvordan affaldet skal sorteres for at kunne genanvendes. I anden del skabte vi en annonceserie med budskabet “Genbrug din hverdag”, der går tæt på de forskellige typer affald, som borgerne kender fra hverdagen. Kampagnen blev blandt andet udfoldet via annoncer, abribuser, online bannere og direct mails, der ledte hen til RETÆNKS kampagnewebsite, som allerede den første uge havde over 2.500 unikke besøgende.

Læs mere
Kunde
Aalborg Renovation
Kontaktperson
Mette Danmark
Aalborg-Forsyning-Case-Folder-Artboard-Clienti
Aalborg-Forsyning-Case-Brochure-Artboard-Clienti
Aalborg-Forsyning-Case-Gadebillede-Clienti

Vil du vide mere?

Mette Danmark

CEO / Partner