Lithium Harvest

Det forventes at efterspørgslen efter litium bliver firedoblet mellem 2022 og 2030, hvilket ifølge Det Internationale Energiagentur vil resultere i lithiummangel allerede i 2025, hvis ikke der tænkes i alternative metoder til udvinding. Lithium Harvest er en af de innovative virksomheder, der har udviklet en udvindingsmetode, der fokuserer på at levere miljømæssigt ansvarligt lithium i høj kvalitet til det hastigt voksende marked for lithiumbatterier til elbiler. 

På baggrund af en omfattende markeds- og konkurrentanalyse udviklede Clienti en visuel identitet tilpasset det amerikanske marked, som er Lithium Harvests primære – og også dér hovedkontoret ligger i Houston, Texas. Identiteten tager afsæt i Lithium Harvests purpose ”We turn wastewater into high-value minerals”, og det var essentielt at fremhæve det unikke og langtidsholdbare bidrag til den grønne omstilling i identiteten. 

Kontaktperson
Mia Gelardi

Identitetens bærende elementer

Det bærende element i identiteten er brandmarket, der er udviklet med inspiration fra Lithium Harvests særlige udvindinggsproces. Udover sin ikoniske funktion sammen med navnetrækket er brandmarket tegnet således, at kernen kan anvendes som grafisk element i forskellige snit baseret på platform.

Den innovative og mere bæredygtige tilgang til udvinding af lithium repræsenteres i farvepaletten i form af den elektriske grønne, mens den kølige petroleumsblå skal give en dybde og troværdighed i et omskifteligt start-up-marked.

Vil du vide mere?

Mia Gelardi

Client Service Manager