Den digitale og analoge kunderejse er smeltet sammen i dag.
Forbrugerne skelner ikke længere. Burde det ikke gøre kunderejsen
mere overskuelig for annoncører? Beklager. Nutidens kunderejse er
langt hen ad vejen blevet endnu mere kompleks. Så, hvordan skal
du navigere? Det giver vi her et svar på.

Nutidens kunderejse.
Forbrugerne er styret af vaner, men handler på tværs af brancher som kamæleoner. De flyver RyanAir og kører Porsche. De køber med hjerte og hjerne. De er det ene sekund styret af impulser og det andet sekund snusfornuftige og rationelle. Der kan ryge dyr wagyu bøf og billigt toiletpapir i den samme kurv.

Forbrugernes adfærd er både styret af en underlæggende psykologisk autonomi og af alle de ting, som de uvægerligt lader sig præge af i hverdagen. Vi kan med rette kalde forbrugeren kompleks og deres kunderejse ligesådan. Alting går i alle retninger. Men bare rolig, for der findes nogle faste ståsteder at binde sin go-to-market-plan op på.

Lær ligningen udenad.
Hvis du vil høste succes, kræver det først og fremmest, at du fralægger dig det, som hedder ”plejer” – og en tro på at der findes én fast opskrift. Det handler mere om at sætte de rigtige værktøjer i spil. Til det formål har vi identificeret seks værktøjer.

Værktøjerne opstiller vi som variabler i en samlet ligning, da det er vigtigt at have øje på dem alle, når du arbejder hen mod det mest optimale flow. Værktøjerne – og altså variablerne til succes – kommer her:

Budskabets aktualitet: Lav budskabet, så det bruger aktualiteten i verden. Spiller budskabet ind i tiden? Hvad taler man om lige nu? En reklame for en skrædder, der også reparerer din slidte coronamaske efter genåbning?

Budskabets relevans: Timing er alting. Har jeg lang tid eller kort tid. Hvor er jeg? Er det overhovedet noget for mig? Rammer du kunden med regntøj, når solen skinner?

Budskabets placering: Rammer du forbrugeren med en ølreklame på vej i byen – eller først i taxaen hjem med tømmermænd? Sælger du høreapparater i radioen?

Budskabets kanaltilpasning: Kanaler kan noget hver især. Nogen kan skabe attention i 15 sekunder – andre i 5 sekunder. Nogle er gode til korte, taktiske budskaber – andre til det store branding-tandhjul. Brug kanalen sammen med dens præmis. Kan du lave underholdning i biografen mens der spises popcorn?

Budskabets indpakning: Har den fulde ”indpakning” en stop-effekt? Taler vi ren eye-candy? Er forbrugeren blevet nysgerrig og vil se mere? I så fald – er der en klar Call-to-Action (CTA)?

Budskabets antal prægninger: Gentagelser fremmer forståelsen. Sørg for volumen på budskaberne. Stor hyppighed er et must. Men omvendt må for stor hyppighed ikke give forbrugeren lede. Pak gerne budskabet forskelligt ind – variere over samme pointe – men omvendt ikke for meget, så genkendeligheden omvendt forsvinder. Svær balancegang


Sådan kommer successen.

Du skal bruge omtanke såvel som sammenhængskraft på tværs af de analoge og digitale medier og kanaler. Der er ingen smutveje. Og så kommer successen i at tage styring på alle parametre ift. de KPI metrics, der ligger for kampagnen. Desto flere parametre du gennemtænker og mestrer, desto mere effektfuldt bliver resultatet. Og er du heldig, måske endda af virale dimensioner. Det er dyrt at have en trial-and-error-strategi, når det gælder medieindkøb. Så vores anbefaling er at gennemtænke alle parametre. Har du brug for at blive guidet i gang – så tag fat i os. Vi kan både dykke ned i dine eksisterende indsigter, ligesom vi kan opdrive indsigterne for dig. Måske søger du bare en second opinion eller en stor go-to-market-audit. Uanset hvad - din kampagne fortjener en ordentlig start. Ja, det gør dit mediebudget såmænd også.

Vil du vide mere?

Michael Rode

Commercial and Client Service Director