Et tilbageløb med fremskridt

Siden Microsoft købte LinkedIn tilbage i december 2016, er der heldigvis sket signifikante forbedringer af annoncemodulet, og efterhånden har mediet fået lukket afstanden op til andre sociale medier. Vi tør faktisk godt sige, at LinkedIn, som annoncemedie, aldrig har været bedre end nu.  

LinkedIn giver med deres erhvervsrettede målsætningsmuligheder, såsom firmanavn, branche og  jobtitel adgang til en række data, der (næsten) ikke kan findes på andre medier. Det gør det nemt og effektivt at pushe budskaber ud til en selvbestemt målgruppe. Det er helt unikt og giver dig synlighed hos målgrupper, som med stor sandsynlighed er meget lig din intenderede målgruppe uden alt for stor spildprocent.   

 Af samme grund anses LinkedIn nu for de fleste som det oplagte annoncemedie for B2B-virksomheden. Den seneste tid har vi da også oplevet, at platformens udvikling har udmøntet sig i bedre resultater for de kunder, vi hjælper med LinkedIn-annoncering. Det gælder særligt kampagner, som fokuserer på at drive trafik ind til websitet eller på at skabe leads via dedikerede landingssider.  

Flere muligheder for at være målrettet 

Et muligt set-up  for en B2B-virksomhed - med LinkedIn som del af sit marketingmiks - kunne tage udgangspunkt i en eller flere af ovenstående målretningsmuligheder (firmanavn, branche og jobtitel) med henblik på at sikre relevant trafik og synlighed øverst i tragten. Den del af målgruppen, der så foretager en handling, kommer ind i vores remarketing-målgrupper, hvor der suppleres med øvrige medier med henblik på at skabe en konvertering af den ene eller anden slags.  

Et eksempel kunne være, at man er ”arkitekt”, har studeret ”arkitektur” eller arbejder inden for ”arkitektfeltet”. Her findes der 26.000 mennesker i Danmark.  Det kunne også være, at du vil nå ud blandt folk med beslutningskraft i reklamebranchen (c-level, bestyrelsesformand, founder, co-founder, direktør, ejer, partner). Her findes der 8.900 mennesker i Danmark.   

Der findes mange krydsningsmuligheder på baggrund af den information, der findes på LinkedIn. Du kan krydre det med re-targeting af dine besøgende på websitet, folk der har set en procentdel af dine videoer m.fl.. Derudover kan du finde flere, der minder om din målgruppe via lookalike-muligheden, som også er kendt fra Facebook.  

En anden, og lidt mere tidskrævende, mulighed er at uploade et regneark til LinkedIn med eksempelvis firmatitler, hvorefter man rammer x antal personer, der har angivet at være ansat i disse virksomheder. Det hedder populært ”account based marketing”, hvilket kan være utrolig effektfuldt, hvis du går målrettet efter virksomheder, du allerede kender navnet på.    

  

Få værdien med af mediets features

Fordi LinkedIn er et ”dyrt” medie i forhold til klik- og visningspriser, er det meget vigtigt at få synliggjort værdien af mediet. Det skal gøres gennem korrekt brug af deres Insight Tag. På den måde kan du også spille algoritmen god ved at fortælle den, hvad du reelt gerne vil have folk skal gøre på dit website. Vær dog opmærksom på, at der kan være udfordringer med at vise værdien af LinkedIn i eksempelvis Google Analytics. I flere tilfælde er der op til 90 % diskrepans mellem antallet af kliks direkte i LinkedIn og sporingen på UTM-koden i Google Analytics.  

En feature, som ikke direkte relaterer sig til annoncøren, er ”website demographics”, hvor du kan se LinkedIn-data på de folk, der besøger dit website. Det har intet at gøre med din annoncering. Du kan eksempelvis se hvilke firmaer, der kigger på din hjemmeside. En meget brugbar feature, som man normalt vil se på IP-niveau gennem andre tools.    

En af de mindre effektive ting i LinkedIns annoncemodul er, at du ikke har muligheden for at have billeder og videoer i samme kampagne, hvorfor du er nødt til at splitte dem i to kampagner frem for én samlet. For virksomheder med små budgetter kan det give udfordringer, da dagsbudgettet er højere, end man måske er vant til og særligt, hvis LinkedIn udgør en del af det samlede miks af sociale medier.  

Alt det forandrer dog ikke, at LinkedIn står som et stærkt og effektivt medie i den ofte mere komplicerede kunderejse hos B2B-virksomheder. Vi er derfor ikke i tvivl om, at LinkedIn vil blive frekventeret endnu mere i fremtiden. For selvom LinkedIn er dyrere end andre sociale medier, så er kvaliteten af trafik og leads det hele værd.  

Kunne du tænke dig et bud på, hvordan LinkedIn kan optimere jeres marketingindsats? 

Lige nu tilbyder vi 30 minutters gratis sparring, hvor vi kan gennemgå mulighederne – lige fra jeres nuværende opsætning og til hvordan I kommer i gang med LinkedIn-annoncering, hvis det er helt nyt for jer. 

 

 

Er du interesseret?

Bliv kontaktet

For yderligere info

Lasse Juhl

Head of Digital Marketing