Styrk dit brand med en effektiv go-to-market strategi

Som brandbureau hjælper vi mange forskellige virksomheder med at sætte retning for deres brand. Det sker ofte i forbindelse med en ny forretningsstrategi, en ændret markedssituation, ny ledelse, ejerstruktur eller virksomhedsopkøb.  

Når arbejdet med at fastlægge brandstrategien er på plads og vi dermed har en klar definition af virksomhedens brand og position, er der tid til det lange seje træk: Nemlig at få brandet til at leve – gennem produkter, medarbejdere, services og selvfølgelig gennem brandkommunikation.  

For nok kan brandstrategien være udviklet i samarbejde med organisationen og der kan have været en stor lancering, men hvordan rammer vi kunderne? Hvordan sikrer vi sælgerne får pitchet de unikke value propositions? – og er der formuleret de helt rigtige brandbudskaber på de første SoMe-opslag? 

Det er her, at udviklingen af en go-to-market strategi (GTM) har afgørende betydning for, hvor godt vi lykkedes med at implementere brandstrategien og opbygge et stærkt og bæredygtigt brand.

 

Hvordan kommer du i gang?   

Vi har her skitseret de vigtigste skridt til at formulere en stærk og operationel go-to-market strategi og plan. Den sikrer, at I skaber størst mulig effekt med jeres marketingaktiviteter samtidig med, at I optimerer ressourcerne ved at fokusere på de aktiviteter, der har størst forretnings- og brandmæssigt potentiale.  

 

1. Få styr på jeres målgrupper og prioritér dem, der giver størst værdi for jeres forretning

Begynd med at skitsere jeres salg- og marketingsystem (1). I mange brancher er der flere led, man skal igennem, før man når frem til slutkunden, og der kan være flere målgrupper, der påvirker købsbeslutningen, selvom de ikke nødvendigvis er den endelige beslutningstager. Det er vigtigt at kortlægge målgrupperne ud fra de produkter eller services, I tilbyder, eller ønsker at tilbyde. Der kan nemlig være betydelige forskelle i, hvilke målgrupper jeres produkter henvender sig til både i forhold til branche, salg og indtjening.

2. Byg jeres personaer og forstå, hvilke bekymringer der holder dem vågen om natten

Hvis I ikke allerede har arbejdet dybdegående med målgrupperne i forbindelse med udarbejdelse af brandstrategien, så er det her I skal mere i dybden. I skal have opbygget et vidensgrundlag omkring de målgrupper, som I har prioriteret i marketingindsatserne. I skal forstå deres personaer, deres specifikke behov indenfor jeres produkter/services. Hvordan kan I, som brand, minimere deres bekymringer i en købssituation, og hvordan kan I, som brand, hjælpe dem med at skabe tryghed i forhold til, hvad I tilbyder. 

3. Forstå målgruppernes vej gennem kunderejsen 

Målgruppernes vej til et køb er ikke nødvendigvis ens. Brug derfor gerne tid på at identificere og kortlægge deres kunderejser fra første potentielle touchpoint til ordren er lagt – og ideelt set også i ’afterfunnelen’, så I har fat i kunden efterfølgende. Denne kortlægning er helt essentiel i forhold til at skabe den rette balance imellem de brandskabende aktiviteter og de mere kortsigtede salgsaktiviteter. Og det gør det samtidig også nemmere at allokere marketingbudgettet, når I har prioriteret jeres langsigtede og kortsigtede indsatser. 

4. Definer jeres målgruppespecifikke kommunikation  

Når I har skabt en værdifuld kundeindsigt og kortlagt kunderejsen, er det langt nemmere at komme i gang med arbejdet med at udvikle marketingbudskaberne. Dette giver jer en præcis retning for kommunikationen, så I kan levere budskaber, der resonerer med målgruppen præcis, hvor de er i kunderejsen. Eksempelvis om det skal være emotionelle brandbudskaber eller i stedet mere rationelle købsargumenter, der skal konvertere til salg her-og-nu. 

 

En vej til et stærkt brand  

En gennemarbejdet og veldefineret go-to-market-strategi er en vej til at skabe et stærkt brand, der differentierer jer fra konkurrenterne. 

Markedsforhold har det med at ændre sig hele tiden, så husk at bruge go-to-market planen som et dynamisk ’dokument’. Planen kræver konstant opfølgning og tilpasning, hvis du vil opnå de bedste resultater og bygge et stærkt brand, der skiller sig ud i markedet.

Hos Clienti bygger vi stærke brandpositioner, der skaber resultater. Vi tager os tiden til at lytte og forstå jeres forretningsstrategi, værdier, kultur og ligeså vigtigt jeres kunders behov. I samarbejde skaber vi en strategisk retning og et stærkt afsæt for jeres go-to-market strategi på tværs af alle touch points og medier, hvor relevante målgrupper møder, ser og følger jer.

Skal vi hjælpe jeres brand på vej?

1) I Clienti anvender vi salg- og marketingsystemet til at kortlægge samt skabe et samlet overblik over virksomhedens/brandets produkter/services, hvordan disse bringes til markedet samt hvilke segmenter, disse produkter/services tilbydes til.  

 

Vil du vide mere?

Rasmus Risbjerg

CCO / Partner